Tietoa meistä

Mitä on näyttämötaistelu?

 

Jokainen meistä on luultavasti törmännyt näyttämötaisteluun muodossa tai toisessa. Jotkut tunnistaen sen merkityksen, toiset tietämättään. Tämä on todennäköisesti tapahtunut elokuvissa tai jonkun näytelmän kautta. Suurin osa on nähnyt elämänsä aikana ainakin katkelman toimintaelokuvasta tai esimerkiksi Dumas’n Kolme muskettisoturia lavalla.. Näiden kaikkien kulmakivenä toimii näyttämötaistelu!

Näyttämötaistelu on teatterin alalaji, jonka tarkoituksena on luoda katsojalle illuusio väkivaltaisesta tilanteesta, huolehtien samalla sekä esiintyjien että katsojien turvallisuudesta. Näyttämötaistelussa harjoitellaan tekniikoita, jotka mahdollistavat oman kehon sekä erilaisten aseiden käytön joko kameran edessä tai lavalla. Siinä opetellaan kaatumaan, lyömään ja ottamaan vastaan hyökkäyksiä kuten missä tahansa taistelulajissa. Kuitenkin sillä erotuksella, että ne tehdään näyttävästi, teatterin keinoin sekä toisistaan huolta pitäen ja tietenkin katsojalle esiintyen. Esiintyminen onkin näyttämötaistelun sydän ja erottaa sen varsinaisista taistelulajeista. Toisia ei pyritä vahingoittamaan eikä mitään tehdä ”oikeasti”!

Safety first!

Suomen näyttämötaisteluyhdistys on osa laajaa pohjoismaista kattojärjestöä Nordic Stage Fight Society. (NSFS) Täten SNTYllä on erinomaiset kontaktit näyttämötaistelun ammattilaisiin ympäri maailman. SNTY järjesti kesällä 2010 suuren workshopin Tampereella jonne osallistui liki 80 taistelijaa ja 10 opettajaa mm. Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja kaikkialta Pohjoismaista. SNTY toimii lähinnä Helsingin ja Turun alueella, mutta toiminta on hyvin joustavaa ja liikkeissään nopeaa.

Jos olet halukas kehittymään esiintyjänä, kaipaat ammattilaisen käden jälkeä joko esiintyjänä tai suunnittelijana tai olet vain aina halunnut leikkiä ninjaa, olet tullut oikeaan paikkaan. Ota yhteyttä!